Použití

Ceramizer jsou inovativní přípravky na renovaci a zabezpečení třecích ploch komponentú pro:

  • Spalovací motory
  • Převodovky
  • Hlavní převody (zadní nápravy)
  • Redukce, diferenciály
  • Systém přenášení pohonu, ozubených kol, řetězů
  • Posilovače řízení
  • Hydraulické soustavy
  • Kluzní ložiska
  • Kompresory, čerpadla
  • Palivová soustava

Možnosti využití ceramizerú jsou velké, tady jsou některé z nich:

OSOBNÍ VOZIDLA

Většina vlastníků automobilů má osobní vztah ke svým vozům, očekávají spolehlivost, dlouhou životnost, nízkou spotřebu paliva a vlastnosti, mnohokrát vyšší od těch, které jsou garantované výrobcem. Důkazem toho je péče o zařízení automobilu posunutá až k tuningu. Toto může přinést mírný úspěch v zlepšení opravy, napŕ. Koeficientu odporu vzduchu Cx, pohodlí, estetických zážitků, jednak úprava motoru (váčky, kompresní poměr, atď) zlepšující dynamické vlastnosti – způsobují negativní vlivv na životnost a tím i spolehlivost vozidla. Když se chceme bez poškození užitkových vlastností vozidla ( a dokonce je zlepšit) přičinit o zlepšení parametrů práce pohonné jednotky a soustavy přenášení pohonu, je potřebné snížit omezení vlastností způsobené třením. Tyto možnosti vytváří technologie keramizace pozůstávající na významním, až 10-násobním snížení koeficientu tření, a to až do najetí 70 tis. km. Výsledkem jejího použití, motor a převody získavají větší účinek, vyšší využitelnou energii, nižší vnitřní odpory při zvýšené tvrdosti vrchní vrstvy spolupracujících povrchů, čím se zlepší životnost a spolehlivost automobilu. Snižuje se spotřeba paliva a mazacích materiálů, výrazně se snižuje účinek škodlivých složek výfukových plynů, zlepšuje se bezpěčnost jízdy, možnost pokračovaní v jízdě bez oleje až 500 km (podívej se na testy). Tyto účinky je možné získat použitím navrhované technologie ne jen v nových automobilech, ale také v extrémně využívaných, protože výsledkem její aplikace dochází k obnově spolupracujících komponentů (vlastnosti renovace) a to bez demontáže prvků vystavených jejího  použití. Proto může být automobil vždy jako nový! Velmi důležitým účinkem použití technologie keramizace je lehčí startování zimního motoru, také ve velmi silných mrazech, díky výraznému snížení odporů suchého tření, které jsou součásti každého startu motoru.


MOTORCYCLES AND SCOOTERS

Higher speeds harder working conditions of the engines are a feature of two wheel vehicles such as motorcycles or scooters. Here you can apply Ceramizers as well.

The resulting decrease in friction in the engine and regeneration of exploited metal surfaces will provide for a smoother operation of the mechanism and thus in turn prolong the lifespan and durability of the vehicle.


TAXI 

Motory automobilů taxislužeb patří pravděpodobně do kategorie nejčasteji startovaných, ze skupiny zárobkových vozidel. Každé startování motoru způsobuje jeho opotřebení rovnající se 300 – 400 km jízdy vozidla, když poznáme počet startů, múžeme lehko zjistit “virtuální“ kilometry, které ale způsobují skutečné opotřebení motoru (jenom řidiči taxislužeb vědí kolik najetých kilometrů připadá na jedno startování motoru). A přece jenom je taxi nejvíce prováděná  v podmínkách městské dopravy, kde máme dočinění s krátkýmí úseky jízdy, při častým stání na semaforech, nízkých otáčkách, často nezahřátého motoru (např. v přetaženích) a obohacené smíšeniny paliva splachující olej z hladkého povrchu válce, hlavně při nízkých teplotách v období zimy. Když k tomu přičteme opotřebení akumulátoru (permanentně nedobitého) a vyskytující se těžkosti se startovaním motoru a také odpory v soustavě přenášení pohonu (převodovka, náprava) způsobené vyšší lepkavostí oleje jako i třením, máme již dostatek důvodů na použití přípravků technologie keramizace.


TRANSPORT – NÁKLADNÍ DOPRAVA

Dlouhé, několikadenní trasy, ze sídla firmy, vyžadují, aby dopravní vozidla charakterizovala spolehlivost a nízké náklady na provoz. Často se stává, že provozní vozidla selhají a vyžaduje se jejich náprava. Oprava v terénu poškozeného motoru nebo převodovky “TIR-a“ je ten pravý důvod na zabezpečení výjezdu servisu vyslaného nebo pak vznikají vysoké náklady opravy přes jiné servisy (více zahraniční), navíc, na takových dlouhých vzdálenostech jenom 5% úspory paliva a méně časté výměny oleje můžou nakonec přesvědčit o konkurenci schopnosti dopravní firmy. To už je důvod na aplikaci ceramizerů. Také není bezvýznamná možnost další jízdy při nečekaném vytečení oleje (poškození olejové vany, převodovky, zadní nápravy atd), především v oblastech kde vzdálenosti k benzínové pumpě nebo autoservisu se počítají v stovkách kilometrů. V místní dopravě je možné sáhnout na rezervy související s amortizací vozidla, prodloužením jeho životnosti, obnovením komponentů bez vyřazení vozidla z provozu při aplikaci technologie ceramizace.

 


AUTOŠKOLA

Instruktoři autoškoly nejlépe vědí jaké “ka“ dávají vozidlům účastníci kurzu. Nejčastěji sem patří časté startování motoru zastaveného spolu s vozidlem (často při zařazené rychlosti), použití celého rozsahu otáček motora při startu, jízda “skokami“ a další atrakce. Pravidlem je, že výcviky jízdy jsou vykonávané za použití nízkých otáček motoru (výrazně pod optimální hranici pro určitý rychlostní stupeň), což nakonec vytváří podmínky na rychlé opotřebení spolupracujících prvků. Aby mohli být zdokonalené motory a soustavy přenášení pohonu na podmínky v jakých pracují v školících vozidlách, je vhodné zabezpečit je pomocí ceramizace.


ROLNICTVÍ

Polní-hospodářské traktory a kombajny, pracující ve velmi těžkých podmínkách (ne jen v terénu: prach, různé zatížení, odlišná kvalita pohonných hmot, různá úrověň obsluhy), jsou vystavené opotřebení  pohonných jednotek. Nejčastěji jsou to motory vyžadující pravidelnou práci a dosažení nastavených provozních hodnot a také lehčí startování, zachování optimálních vůlí a přes to odpovídajíci těsnosti a kompresních tlaků. Nejčastěji, období mezioprav motorů polních hospodářských strojů neprokračují několik sezon, což se spojuje s vysokými (v současné situaci na venkově) náklady, výrazně snižující efektivnost provozu hospodářství. Také venkov je vybaven v převážné většině traktory starší generace, velmi opotřebovanými, vyžadujíci nepřetržité opravy. Lékem na to může být použití v široké škále odpovídající technologie ceramizace umožňující opravy a ochranu motoru před třením a soustav přenášení pohonu polních hospodářských strojů bez jeich demontáže a vysoko kvalifikované obsluhy, bezprostředně v hospodářství a při nízkých nákladech. To samé se týče také i jiných polních hospodářských strojů a zaŕízení využívaných v rolnictví.


GARDEN EQUIPMENT

Lawnmowers, power generators,chainsaws - all of these devices are stationed in the garage/shed unused for several months. The consequence of this is the gradual corrosion  inside the engine which significantly shortens the life of the mechanism. The use of  ceramization technology protects against corrosion In addition, the technology protects against wear and tear during operation

 


SILNIČNÍ SLUŽBY

Vozidla silniční služby, často se speciálním zařízením ponechané na delší dobu nepoužívané, jsou povinné své dispozice ukázat bezproblémovým startem a bezporuchovou prací v nejextrémnějších silničních a povětrnostních podmínkách – na to jsou určené. Aby jsme mohli získat takový stupeň připravenosti silničníchních mechanizmů je potřebné minimalizovat odpor (mimo jiné tření) nacházející se v jejich zařízeních a zvýšit odolnost spolupracujících povrchů proti oxidaci a to nezávisle na stavu faktoru mazání (olej, mazivo). Těžkostem se startovaním jako i selhání takového typu zařízení se dá vyhnout aplikací ceramizerů.
 

 


HASIČI, POLICIE, POHOTOVOST

 

Automobily těchto služeb musí splňovat takové podmínky jako: spolehlivost (především startování), možné včasné dosáhnutí nastavení silničních parametrů ve všech povětrnostních podmínkách (teplota), současně, co je požadavkem – nízké náklady provozu (spotřeba pohonných hmot, opravy, atd). Zdánlivě rozporuplné a těžko dosažitelné splnění požadavků je možné poměrně levně dosáhnout použitím ceramizerů. Jejich použití způsobuje výrazné (asi 8 násobný) snížení součinitele tření, což umožní lehčí start zimního a dlouho nestartovaného motoru, a co je dúležité, je možné ho okamžitě plně zatížit, bez obav na zadřetí. Snížení spotřeby paliva jako i prodloužení najetých kilometrů mezi výměnami oleje je zajímavé pro použití technologie ceramizace. Bezvýznamné také není použití ceramizerů do kloubů, převodovek, diferenciálů, redukcí a soustav řízení, zvýšením jejich funkčnosti a spolehlivosti.


ARMÁDA

Právě zde aplikace technologií ceramizace vznikla a to ne jen za cílem upravení parametrů zbraní (hlaveň, vojenské mechanizmy, atd), ale také v motorizovaných mechanizmech. Několikanásobná životnost mechanizmů, snížení odporu tření a zlepšení bezporuchovosti dopravních a bojových prostředků je neocenitelná – to nejsou jenom významéí finanční úspory v míru, ale také bezpečnost lidí a efektivnost operací při použití spolehlivějšího zařízení, odolného vůči vlivu nepříznivých klimatických podmínek a agresivního působení chemických prostředků, mechanické poškození a také úniky (také celkový nedostatek) olejů a maziv, zaprášení (hlavně oxid kremičitý). Aplikace technologie ceramizace umožní výrazně snížit a nakonec i eliminovat údržbu uskladněného motorizovaného zařízení (ochranná vlastnost kovo-keramické vrstvy), protože je lehčí spustit ho kdykoliv. Ekonomická spotřeba pohonných hmot a maziv v celém období provozu a také možnost prodloužení životnosti zařízení – jsou také důvody pro široké využití prostředků technologie ceramizace v armádě.


TĚŽKÉ PRACOVNÍ MECHANIZMY

Stroje a zařízení ve stavebnictví pracují v podmínkách proměnlivých zatíženích, velkého prachu, často nedostatečného mazání. Jsou to nepochybně nepříznivé faktory pro jejich životnost. Kromě pohonných jednotek jsou extrémním podmínkám práce v stavebních strojích vystavěné i jiné jeho zařízení. V rozsahu svého použití technologie ceramizace má také týto mechanizmy.Životnost těžkého mechanizmu a jeho spolehlivost může být získaná použitím všech přípravků technologie ceramizace, od produktů pro pohonné jednotky až po maziva renovující a ochraňující různé mechanizmy, které podléhají tření. O účincích plynoucích ze zabránění oprav (velmi drahých a držících investiční cyklus) tohoto zařízení na staveništi není třeba nikoho přesvědčovat.

 


HISTORICKÉ VOZY

Sběratelé a také fanoušci historických vozidel a motocyklů v průběhu jejich obnovy (rekonstrukce) čelí bariéře nedostatku náhradních dílů do „létajících“ automobilů. Kompletní nastartování vozu a jeho udržení v použitelném stavu je často frustrované nedostatkem dílů. V takových případech neocenitelné služby a také jediné východisko dává možnost využití technologie ceramizace. Zajímavé v souvislosti s jejím použitím je to, že nejlepší účinek se získává pro materiály horší kvality (ocel a železo), které byli předíim použité pro výstavbu komponentů automobilů – odtud je jejich přirozená nízká životnost Je možné si představit automobil nebo motocykl ze začátku století (XX-týho), překonávající bez oprav tisíce kilometrů (životnost kovo-keramické vrstvy se odhaduje na 70 tis. km), nebo dokonce “Varšavy“, “DKW“, “VW“, “Sirena 102“ atd v lepším stavu jak po opuštění továrny.


AUTOMOBILOVÝ SPORTY

Sportovní motory (v moto-cross – u, automobilech, lodích atd), jsou nejčastěji velmi namáhané a tedy vystavěné extrémním zatížením jejich částí. Jejich vedlejším účinkem (omezujícím výkon) je značné vytváření tepla způsobené třením spolupracujících komponentů. Způsobuje to specifické problémy s výběrem provozních materiálů, častými opravami a výměnou nadmíru opotřebovaných dílů a selháním, často kazící očekávaný sportovní úspěch. Snížení vytvářeného tření a odolnejší části povrchů tření na vysoké teploty práce v podmínkách omezeného mazání (suché tření), je klíčem k zlepšení vlastností pohonných jednotek a jak i bezpěčnosti tak i životnosti zařízení. Získání těchto účinků zaručí aplikace technologie ceramizace.
 

 


LODE, SKÚTRY, ČLUNY A JINÝ PLOVOUCÍ PROSTŘEDKY

Plovoucí prostředky, které mají spalovací motory PŮSOBÍ v agresivním prostředí (velká vlhkost vzduchu, vodní mlha, vysoká slanost atd). Tyto jevy způsobují nepříznivé účinky na povrchu kovů a nejvíc v místech jejich kontaktu (tření, koroze). Rýchlé změny zhoršuje vysoká teplota, která je výsledkem tření spolupracujících prvků a spalování v motorech, což značne sníží životnost zařízení pohonných jednotek. Protože snížení agresivního prostředí není možné, cílem prodloužení životnosti motorů a jiných zařízení v plovoucích objektech jsou nutné odolnější části mechanizmů proti agresivním vplivům a snížení lokální teploty třecích se povrchů, což umožní technologie ceramizace.