Princip účinku

VÝHODY použítí ceramizer pro spalovací motory:

 1. Snižuje spotřebu paliva o 3 až 15%.
 2. Snižuje spotřebu motorového oleje.
 3. Zvyšuje a vyrovnává kompresní tlaky na nominální hodnoty.
 4. Snižuje kouření motoru.
 5. Eliminuje suché starty a ulehčuje start motoru (obzvlášť v zimě).
 6. Ztišuje práci motoru, snižuje vibrace (třesení motoru).
 7. Zvyšuje účinek motoru a dynamiku vozidla.
 8. Renovuje třecí plochy během provozu, bez nutnosti demontáže obnovených komponentů. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaručeně do 70 tis. najetých kilometrů.
 9. Zvyšuje životnost kovových povrchů třecích ploch, dokonce 5-krát.
 10. Nahrádí ve většině případů opravy, snížením několikanásobných nákladů pro opravu, v porovnání s tradičními opravami.
 11. Nižší koefcient tření, míň než 0,02 ,t.j. míň než při kontaktu “kov-kov“.
 12. Prodlužuje až o 50% intervaly mezi výměnami motorového oleje.
 13. V případu havarijního vytečení oleje, vytvořená kovo-keramická vrstva umožní další jízdu víc než 500 km (což je zřejmé s poznatků testování automobilů).
 14. Chrání komponenty před korozí a agresivními chemickými sloučeninami (důležité při použití motorového oleje nebo paliva, který má nízkou kvalitu).
 15. Snižuje emise toxických složek výfukových plynů.
 16. Snižuje nebezpečí zapečení pístních kroužků.
 17. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost třecích povrchů proti opotřebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je průměrná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2. Pevnost na tlak 2500MPa (250kg/mm2).
 18. Chrání životní přostředí.
 19. Přísadu je možné využít pro jakýkoli zařízení (včetně průmyslových), po dřívější konzultaci s výrobcem ceramizerú.

VÝHODY použití ceramizer pro převody, převodovky, diferenciály, redukce:

 1. Zlehčuje řazení rychlostních stupňů.
 2. Ztišuje práci převodovky, zadní nápravy, převodů, redukcí.
 3. Snižuje vibrace a hučení.
 4. Několikanásobně prodlužuje životnost zařízení až 5-krát.
 5. Renovuje a chrání třecí plochy během provozu, bez nutnosti demontáže obnovovaných komponentů, během tvoření kovo-keramické vrstvy vyplňující, pokrývající a vyrovnávající škrábnutí, ryhy, trhlinky.
 6. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaručeně do 100 tis. kilometrů.
 7. Účinek obnoveného povrchu zůstává také po dalších výměnách oleje (nejméně 100 tis. km provozu vozidla).
 8. Nahradí ve většině případů opravy, snižuje nekolikanásobně náklady pro opravu, v porovnání s tradičními opravami.
 9. Přispívá k větší spolehlivosti a efektivnosti zařízení, zvyšuje i bezpěčnost v extremních provozních podmínkách.
 10. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost třecích povrchů proti opotřebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je průměrná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2. Pevnost na tlak 2500MPa (250kg/mm2).
 11. Snižuje vytváření horka mezi třecími se kovovými části.
 12. V případě nedostatečného mazání (např. Při vytečení oleje) vytvořená vrstva umožňuje dočasný provoz zařízení bez poškození.
 13. V případě havarijního vytečení oleje vytvořená kovo-keramická vrstva umožní další jízdu (více než 500 km).
 14. Prodlužuje intervaly výměny oleje, snižuje jeho spotřebu.
 15. Chrání komponenty před korozí a agresivními chemickými sloučeninami (důležité při použití oleje, který má nízkou kvalitu).
 16. Chrání životní přostředí.
 17. Úměrně snižuje náklady pro budoucí opravu zařízení.
 18. Zabraňuje a předchází vzniku pittingů (mikrotrhlin).
 19. Přísadu je možné využít pro jakékoliv zařízení (včetně průmyslových) po dřívější konzultaci s výrobcem ceramizerů.

Poznámka: Nepoužívat pro automatické převodovky

VÝHODY použití ceramizer pro hydraulickou soustavu řízení s posilovačem:

 1. Renovuje a chrání třecí plochy během provozu, bez nutnosti demontáže obnovovaných komponentů.
 2. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaručeně do 100 tis. najetých kilometrů.
 3. Udržuje nové jako i použíté zařízení v co nejlepším stavu.
 4. Chrání proti vzniku rezu a koroze.
 5. Chrání proti vzniku pitingů (mikrotrhlin).
 6. Zajišťuje hladší a tichší provoz soustavy řízení s posilovačem za všech podmínek.
 7. Nahrazuje ve většině případů opravy, snižuje několikanásobně náklady pro opravu porovnáním s tradičními opravami.
 8. Snižuje koeficient tření (do 0,02 ,t.j. méně než při kontaktu “kov-kov“), snižuje i  vytváŕení horka mezi třecími se částmi.
 9. Přispívá k větší spolehlivosti a efektivnosti zařízení.
 10. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost třecích povrchů proti opotřebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je prúměrná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2.
 11. Chrání životní pŕostředí.
 12. Přísadu je možné využít pro jakékoliv zařízení (včetně prúmyslových) po dřívější konzultaci s výrobcem ceramizerů.

VÝHODY použití ceramizer v palivové soustavě:

 1. Renovuje palivovou soustavu během provozu (bez nutnosti demontáže komponentů) – dvakrát prodlužuje jeho životnost.
 2. Snižuje tření a redukuje opotřebení částí podléhajících tření v palivové soustavě.
 3. Snižuje spotŕebu paliva o 2 – 4%.
 4. Zvyšuje výkon motoru o 1 až 3%.
 5. Zlehčuje start zimního motoru, včetně nízkých teplot.
 6. Snižuje emise škodlivých látek, CO – až do 50%, CO2 – do 10%, NOx, HC ve výfukových plynech
 7. Snižuje hučení a dým.
 8. Čistí palivovou soustavu.
 9. Odstraňuje carbon v spalovací komoře.
 10. Chrání před vytvářením carbonu a usazenin v spalovací komoře (také na ventilech a tryskách).
 11. Pomáhá uvolnit vstřekovače a pístní kroužky.
 12. Zvyšuje spolehlivost a životnost vozidla.
 13. Snižuje účinky nižší kvality pohonných hmot.
 14. Prospívá k důkladnejšímu (katalické) spalování paliva.
 15. Zabezpečuje správní a rovnoměrnou práci motora.
 16. Chrání životní prostředí.
 17. Není škodlivý pro provoz a životnost katalyzátorů.
 18. Vhodný pro všechny druhy benzínu a motorové nafty.
 19. Přísadu je možné využít pro jakékoliv zařízení (včetně průmyslových) po dřívější konzultaci s výrobcem ceramizeů.

 

Renovace použitím CERAMIZER klade dúraz na návratu nominálních velkostí a vlastních tvarů spolupracujících povrchů v zařízeních, v kterých dochází k tření během zvětšovaní kovo-keramické vrstvy s unikátními vlastnostmi. Renovace se uskutečňuje během práce zařízení, co znamená, že není nutná jeho demontáž, postačí přidat prísadu do oleje (v motoru, převodovce, řídicí soustavě) nebo do paliva (zušlechťovač paliva).

Termodynamické procesy vznikající na třecím povrchu způsobují zvětšování kovo-keramické vrstvy ve všech místech, nejvíc v opotřebovaných (vydřených).

1.jpg

Zvětšování vrstvy se postupně stabilizuje spolu so změnšením koeficientu tření co prochází k samočinné optimalizaci třecích částí a po dosažení nominálních hodnot se zastaví, renovující povrch ideálním způsobem. Znamená to, že v místech více opotřebených (vydřených) a tam, kde byli strbiny, vzniká hrubší vrstva než na méně opotřebených místech, co přechází k obnově požadovaních tvarů třecích se částí.

V důsledku zvyšování tření prvních 200 km jízdy autem s přísadou otáčky nemají přesáhnout 2700 ot./min. Proces vytváření kovo-keramické vrstvy trvá 1500 km nebo 250 motohodin.

Molekuly ceramizer se charakterizují vysokým stupněm spojení s kovem, přenášejí částečky kovu (selektivní přenos) na opotřebené místa, kde se nachází zvýšená teplota provázená třením a tam dochází k dyfuzi. V těchto místech spojené částečky kovu a ceramizera obnovují povrch tvořením kovo-keramické vrstvy. V důsledku spojení ceramizera s kovovým povrchem se vylepšuje krystalická struktura kovu, také se vytvrzuje a plní vrchní vrstva (vznikne odolná, nerozbitná kovo-keramická ochranní vrstva). Takovému procesu se říká keramizace. Tato vrstva vyplní, pokryje a vyrovná mikrodefekty a deformace ploch (povrchů) podléhajících tření.

Ceramizer využívá jevu:

 • Ceramizace kovových povrchů, která podléhá vytvoření kovo-keramické vrstvy na třecích plochách kovů, části strojů a zařízení během normálního provozu.
  Zvětšováním kovo-keramické vrstvy ceramizer renovuje a obnovuje třecí plochy kovů spojením s kovem na molekulární úrovni. Vytvořená kovo-keramická vrstva je tvrdá, trvácní, s nízkým koeficientem tření, dobře odvádí teplo a je odolná vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Tato vrstva vyplní, pokryje a vyrovná mikrodefekty a deformace povrchů třecích části.

Účinkem vysoké místní teploty (nad 900 °C) v oblasti tření následuje “rozpouštění“ ceramizera. “Rozpuštěné“ molekuly ceramizera se vyznačují vysokým stupněm adhézie (spojení) s kovem, přenášejí částečky kovu nacházejíci se v oleji nebo mazivě na opotřebované místa (selektivní přenos) kde je zvýšená teplota provázená třením a tam dyfundují. V těchto místech spojené částečky kovu a molekul ceramizera renovují povrch vytváŕením kovo-keramické vrstvy. V důsledku napojení ceramizer s kovovým povrchem se vylepšuje krystalická struktura kovu, také se vytvrzí a vyplní vrchní vrstva (vznikne trvácná, nerozbitná kovo-keramická ochranná vrstva).

Termodynamické procesy, které se vyskytují na třecích plochách způsobují zvětšení kovo-keramické vrstvy na všech místech a nejvíc na opotřebovaných. Zvětšování se postupně stabilizuje současně se snížením koeficientu tření co prochází k samočinné optimalizaci třecích se částí. Po dosažení nominálních hodnot se zastaví, obnovující povrch ideálním způsobem. Znamená to, že v místech víc opotřebovaných a tam, kde byli škrábance se vytvoří hrubší vrstva než v místech méně opotřebovaných, co má za následek renovaci požadovaných tvarů třecích se častí.
Trvalý efekt keramizace v spalovacích motorech je zachovaný také po následné výměně oleje po dobu nejméně 70 000 km vzdálenosti, v případě převodů na 100 000 km vzdálenosti.

 • Tzv. magnetizace oleje – díky technologii GP molekuly oleje přesně přiléhají ke kovovým povrchům, také se zlepšuje mazání a odvod tepla z jejich povrchu.
  Proces magnetizace oleje se udržuje do další výměny oleje protože spolu s výměnou se zbavíme zmagnetizovaných molekul oleje.
 • Selektivní přenos – volně se pohybujíci částečky kovu obsažené v oleji nebo v mazivě se přenášejí k uzlům tření a doplňují krystalickou strukturu obnoveného povrchu kovu. Tento proces v teoretické oblasti (bez výměny oleje) vede k neopotřebované částí třecích se povrchů. Za předpokladu, že nepotřebujeme měnit olej, ve výsledku selektivního přenosu bychom měli dočinění se 100% neopotřebovaných třecích se povrchů.
  Protože olej podléhá spotřebě musíme ho pravidelně měnit a tím se zbavíme přebytečných molekul ceramizera a proces selektivního přenosu zaniká.
  Mimo této technologie ceramizace využívá jevu plateryzace.

Ceramizeri neobsahují teflon, olovo, molybden, neucpávají olejové filtry a olejové kanálky, protože molekuly ceramizera jsou menší než póry filtru. Molekuly ceramizera jsou menší než 2 mikrony a póry motorového filtru oleje jsou velikosti nad 5 mikronů. Mimo to kovo-keramická vrstva vzniká jenom v místech tření kovu o kov, je proto vyloučený vznik vrstvy v olejových kánalech a olejových filtrech. Ceramizer není zahusťovač oleje, ani tzv. “motodoktor“, jedna dávka ceramizera je 5 ml. Přípravek nelikviduje “ztrátu oleje“ přes těsnící ventily, protože na rozdíl např. od dvojice píst – válec zde se nenachází tření kovu o kov.

Garantujeme účinek a životnost vytvořené kovo-keramické vrstvy nejméně do najetí 70 000 km nebo do 6000 mth. Po tomto najetí se doporučuje opětovné použití ceramizer.

Rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy:
e-mail: cesko@ceramizer.com