Ceramizer® do převodovek, redukce, diferenciálu, jiných převodů (CB)

ceramizer-do-prevodovek-pridavek-do-oleja-prevodu-redukce-diferencialu-pripravek

Ceramizer® – product  for regeneration of friction surfaces of gearbox and prevention against wear and tear. 

Regeneration is performed without dismantling, during  normal operation, simply add Ceramizer®  to oil in the gearbox, rear axle. Metal-ceramic layer is constituted in all areas where  metal rubbs against metal, and in particular in areas which are  used (worn).

This layer levels and covers micro-defects, cracks and deformations of the surface subject to friction. The newly created layer lasts for about 1500 km of driving.


VÝHODY použití ceramizer pro převody, převodovky, diferenciály, redukce:

 1. Zlehčuje řazení rychlostních stupňů.
 2. Ztišuje práci převodovky, zadní nápravy, převodů, redukcí.
 3. Snižuje vibrace a hučení.
 4. Několikanásobně prodlužuje životnost zařízení až 5-krát.
 5. Renovuje a chrání třecí plochy během provozu, bez nutnosti demontáže obnovovaných komponentů, během tvoření kovo-keramické vrstvy vyplňující, pokrývající a vyrovnávající škrábnutí, ryhy, trhlinky.
 6. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaručeně do 100 tis. kilometrů.
 7. Účinek obnoveného povrchu zůstává také po dalších výměnách oleje (nejméně 100 tis. km provozu vozidla).
 8. Nahradí ve většině případů opravy, snižuje nekolikanásobně náklady pro opravu, v porovnání s tradičními opravami.
 9. Přispívá k větší spolehlivosti a efektivnosti zařízení, zvyšuje i bezpěčnost v extremních provozních podmínkách.
 10. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost třecích povrchů proti opotřebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je průměrná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2. Pevnost na tlak 2500MPa (250kg/mm2).
 11. Snižuje vytváření horka mezi třecími se kovovými části.
 12. V případě nedostatečného mazání (např. Při vytečení oleje) vytvořená vrstva umožňuje dočasný provoz zařízení bez poškození.
 13. V případě havarijního vytečení oleje vytvořená kovo-keramická vrstva umožní další jízdu (více než 500 km).
 14. Prodlužuje intervaly výměny oleje, snižuje jeho spotřebu.
 15. Chrání komponenty před korozí a agresivními chemickými sloučeninami (důležité při použití oleje, který má nízkou kvalitu).
 16. Chrání životní přostředí.
 17. Úměrně snižuje náklady pro budoucí opravu zařízení.
 18. Zabraňuje a předchází vzniku pittingů (mikrotrhlin).
 19. Přísadu je možné využít pro jakékoliv zařízení (včetně průmyslových) po dřívější konzultaci s výrobcem ceramizerů.

Process of regeneration as well as creation of ceramic surface occurs during exploitation, without the need to dismantle the mechanism.

See how to use (click)

CENA - 650 kč

PayPal payment (internet payments, credit cards)

FREE Worldwide delivery (available for a limited time only)
See our Shopping Policies