Ceramizer® do hydraulické soustavy řízení s posilovačem - CK

ceramizer-do-posilovace-pridavek-do-oleje-soustavy-posilovace-rizeni-pripravek

VÝHODY použití ceramizer pro hydraulickou soustavu řízení s posilovačem

 1. Renovuje a chrání třecí plochy během provozu, bez nutnosti demontáže obnovovaných komponentů
 2. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaručeně do 100 tis. najetých kilometrů.
 3. Udržuje nové jako i použíté zařízení v co nejlepším stavu.
 4. Chrání proti vzniku rezu a koroze.
 5. Chrání proti vzniku pitingů (mikrotrhlin).
 6. Zajišťuje hladší a tichší provoz soustavy řízení s posilovačem za všech podmínek.
 7. Nahrazuje ve většině případů opravy, snižuje několikanásobně náklady pro opravu porovnáním s tradičními opravami.
 8. Snižuje koeficient tření (do 0,02 ,t.j. méně než při kontaktu “kov-kov“), snižuje i  vytváŕení horka mezi třecími se částmi.
 9. Přispívá k větší spolehlivosti a efektivnosti zařízení.
 10. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost třecích povrchů proti opotřebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je prúměrná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2.
 11. Chrání životní pŕostředí.
 12. Přísadu je možné využít pro jakékoliv zařízení (včetně prúmyslových) po dřívější konzultaci s výrobcem ceramizerů.

Process of regeneration as well as creation of ceramic surface occurs during exploitation, without the need to dismantle the mechanism.

See how to use it (click)

CENA - 750 kč

PayPal payment (internet payments, credit cards)

FREE Worldwide delivery (available for a limited time only)
See our Shopping Policies